2022/04/22 VIP下載區提供了新版畫面優化,有需要的可前往下載安裝。開啟沒反應請已管理員身分執行即可

價目表

月費型 (以下價目不包含金流費用 30 元 )

 • 1 個月200
 • 2 個月400
 • 3 個月500
 • 4 個月700
 • 5 個月900
 • 6 個月1000
 • 7 個月1200
 • 8 個月1400
 • 9 個月1500
 • 10 個月1700
 • 11 個月1900
 • 12 個月2000

次數型 (以下價目不包含金流費用 30 元 )

 • 400 次200
 • 1200 次500